Office Staff

Office Staff

 
Sr.No. Name Designation Qualification
1 Mrs.Kanase Neeta Vishnudas Superintendent M.Com, G.D.C & A
2 Mr.Panaskar Kuldeep Vishwas Accountant B.Com, G.D.C & A.
3 Mr. Mohite Yashwant Vishnu Sr. Clerk B.A., M.B.A.
4 Mrs.Gholap Pooja Ranjit Comp. Operator B.Com,G.D.C&A
5 Mrs. Ghorpade Sanjeevani Ashikesh Jr.Clerk M.A
6 Mr.Gaikwad Laxman Hanumant Store keeper B.com
7 Mrs.Bhosarkar Vijaya Dilip Rector H.S.C
8 Mr.Bagade Ajit Gangaram Peon S.S.C.
9 Mr. Uttam Narayanrao kadam Lab Attendent (Anatomy & Comm.Med) H.S.C
10 Mr.Sawant Ganesh Vitthal Lab Attendent (Physiology) S.S.C.
11 Mrs.Bhoj Kanchan Vikas Lab Attendent (Pathology &Pharmacy) 5TH
12 Mrs. Mane Prdnya Shankar Lab Technician Pathology & Physiology
13 Mrs.Shedge Sangita Bapurao Lab Attendent Surgery
14 Mr.Sawant Ajay Shivaji Full time Librarian M.A, M.Lib &I.Sc
15 Mr.Botalji Vikas Dadu Library Assistant B.Com.B.Lib&I.Sc
16 Mr.Tawaskar Rohini Rahul Library Assistant MA.M.Lib&D.Eled
17 Mr.Nalage Ashok Jaysing Library Attendent S.S.C.
18 Mr. Gosavi Laxman Bhagwan F.M.T. S.S.C.
19 Mr. Kadam Shankar Eknath Principal/Office S.S.C.
20 Mrs.Gangawane Seema Pravin HMM/Practis of Medicine/Ob&Gyn S.S.C.
21 Mrs.Rane Laxmi Laxman Repertory 12th
22 Smt. Bankar Dattatray Balasaheb Organon S.S.C.
23 Mr.Pawar Rajesh Madhukar Driver S.S.C.
24 Mr. Gaikwad Jagannath Sahebrao Watchman S.S.C.
25 Mr. Kirdat Sadashiv Ganpat Watchman ­
26 Mr.Kumbhar Anil Parshuram Watchman ­
27 Mrs. Sharma Shital Ompal Hostel S.S.C.
28 Mrs. Kusulkar Rekha Parashram Hospital ­
29 Mr.Sontakke Balkrushna Gulas Garderner S.S.C.